Privacy Policy

contactklantenservicenederlands hecht veel waarde aan uw privacy. De moedermaatschappij, die alle rechten bezit van http://www.contactklantenservicenederlands.com is contactklantenservicenederlands. In ons privacybeleid wordt vermeld hoe we de door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie zullen gebruiken. Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd of aangepast zonder enige kennisgeving aan u en heeft betrekking op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door elk bedrijf dat eigendom is van en beheerd wordt door MicrosoftOutlookOffice. Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan worden opgeslagen of gebruikt door alle bedrijven onder de paraplu van contactklantenservicenederlands, maar zal altijd binnen de voorwaarden van dit privacybeleid vallen.

Het privacybeleid van contactklantenservicenederlands respecteert en erkent uw recht op vertrouwelijkheid volledig en zet zich in om de privacy van de bezoekers van haar website http://www.contactklantenservicenederlands.com te beschermen en te vrijwaren. contactklantenservicenederlands is de enige en absolute eigenaar van de informatie die op de website http://www.contactklantenservicenederlands.com wordt verzameld. We zullen in geen geval enige identificeerbare persoonlijke informatie verstrekken, verkopen, uitlenen of verhuren aan een andere derde partij, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. De informatie wordt op verschillende punten op onze website van gebruikers verzameld.

Betalings detail

Als u een abonnement of plan aanschaft bij contactklantenservicenederlands, verzamelen we creditcard- / betaalpasinformatie en alle andere gerelateerde betalingsinformatie die nodig is om een succesvolle betaling van de gebruiker te voltooien. contactklantenservicenederlands kan de diensten van een derde partij gebruiken om creditcards / betaalpassen te verwerken en te verifiëren voor haar factureringsdoeleinden. Dit omvat het delen van de naam van de gebruiker, het nummer van de creditcard / betaalpas, de vervaldatum en het factuuradres met het bedrijf dat de creditcard / betaalpas verwerkt. Bij het verwerken van een transactie zal contactklantenservicenederlands ook informatie zoeken en verkrijgen over het betalingsbedrag en andere transactiegegevens. Indien nodig kunnen we deze betalingsinformatie alleen aan een derde overdragen of vrijgeven voor zover dat nodig is om de betalingsverwerking te voltooien.

Persoonlijke gegevens

Alvorens gebruik te maken van de contactklantenservicenederlands Service, dient de klant eerst het registratieformulier in te vullen. Dit omvat het verstrekken van contactgegevens van de gebruiker, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, enz. contactklantenservicenederlands zal uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over het product en / of de diensten die u heeft aangevraagd. Dit bestaat uit vernieuwings- / herregistratiemeldingen, speciale aanbiedingen en enquêtes over het verbeteren van onze service.

Systeeminformatie van de computer

Computer van de abonnee - Indien nodig kunnen we ook informatie zoeken over het merk en model van uw computer en / of alle computersoftware, hardware of randapparatuur die erop is aangesloten, inclusief de aankoopdatum, het serienummer van uw computer, de staat van de computer en de applicatie bij het melden van een fout en tijdens diagnose, systeem- en registergegevens over software-installaties en hardwareconfiguraties, en foutopsporingsbestanden. Meestal is deze informatie vereist om u op maat gemaakte en gepersonaliseerde technische ondersteuning te bieden.

Toegang op afstand - Soms kunt u vragen om het probleem op te lossen door een afstandsbediening van uw computer te nemen. contactklantenservicenederlands gebruikt gekwalificeerde en vertrouwde hulpprogramma's waarmee een gebruiker de controle over zijn computer op afstand via internet aan een expert kan verlenen, zodat de expert problemen kan analyseren, diagnosticeren of verhelpen. Onze experts zijn niet geautoriseerd om de Remote Access-software te gebruiken totdat ze meer dan voldoende zijn opgeleid in het gebruik ervan en de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven om controle te verlenen. Verder zullen onze experts geen tools voor externe toegang gebruiken om financiële, gevoelige of vertrouwelijke informatie te verzamelen die is opgeslagen op de computer of het netwerk van de gebruiker, opzettelijk of opzettelijk informatie op de computer of het netwerk van de gebruiker te vernietigen, of om de gebruiker te laten lijden aan systeemproblemen.

Diagnostische hulpprogramma's - Sommige online diagnostische hulpprogramma's en toepassingen van contactklantenservicenederlands kunnen een grote verscheidenheid aan nuttige functionele informatie verzamelen over de toestand van een computersysteem en de toepassingen die erop zijn opgeslagen, die worden geanalyseerd om de problemen van de eindgebruiker te helpen diagnosticeren en oplossen. Dergelijke informatie, die wordt verzameld door contactklantenservicenederlands, zal geen gevoelige informatie bevatten zoals e-mailwachtwoorden, e-mailberichten, e-mailadressen, bezochte websites, enz. Het gebruik van de applicaties voor Remote Access en Diagnostic Services door contactklantenservicenederlands onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden in de respectieve softwarelicentieovereenkomsten.

Informatiebeveiliging

Alle informatie die door ons op onze website wordt verzameld, wordt opgeslagen en onderhouden in beveiligde faciliteiten die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. De contactklantenservicenederlands-website wordt periodiek getest op mogelijke beveiligingsinbreuken om ervoor te zorgen dat alle verzamelde informatie beveiligd is tegen elke vorm van ongeoorloofd bekijken en / of delen. Persoonlijke gegevens van onze klanten worden beschermd via HTTPS- en SSL-beveiliging.

Bewaring van informatie

contactklantenservicenederlands bewaart de persoonlijke informatie van zijn abonnees / gebruikers alleen zolang ze zijn geregistreerd voor onze producten, en gedurende een redelijke tijd daarna.

Cookies

Een cookie is een bericht dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd, die het opslaat in een tekstbestand. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie terwijl u op onze site bent, en schendt de privacy van onze gebruikers niet.

Live Help-sessierecords

contactklantenservicenederlands behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen voor kwaliteitscontrole, waaronder het monitoren van online en offline sessies tussen een gebruiker en een contactklantenservicenederlands-expert. We kunnen ook online en offline sessies opnemen die op de website worden gehouden, ter referentie van de gebruiker en ook om te helpen bij het oplossen van mogelijke klachten en geschillen. De sessierecords kunnen ook worden gebruikt om de serviceniveaus te verbeteren, een FAQ op te bouwen of een kennisbank voor ondersteuning. Sessierecordgegevens zullen echter niet gerelateerd zijn aan persoonlijk identificeerbare gegevens van individuele klanten.

Logboek bestanden

contactklantenservicenederlands gebruikt IP-adressen om gebruikersbewegingen te volgen, de website te beheren en brede demografische informatie te verkrijgen voor algemeen gebruik. IP-adressen zijn nooit gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Delen

We hebben mogelijk het recht om geaggregeerde demografische informatie te delen met onze adverteerders en partners, maar deze zullen niet worden gekoppeld aan persoonlijke informatie die betrekking kan hebben op of een individuele persoon kan identificeren.

Wedstrijden en enquêtes

Deelname aan incidentele enquêtes of prijsvragen die op de website worden gepromoot, is volledig vrijwillig en de gebruiker kan er daarom voor kiezen om deze informatie al dan niet bekend te maken. Informatie die kan worden gevraagd, kan contactgegevens bevatten zoals naam, verzendadres en demografische informatie zoals postcodes. Contactgegevens worden alleen gebruikt om de winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. De informatie die via Survey wordt verkregen, wordt alleen gebruikt voor het controleren of verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van deze site.

Veiligheidsproblemen

Onze website gebruikt alle soorten voorzorgsmaatregelen om gebruikersinformatie te beschermen. Telkens wanneer een gebruiker gevoelige informatie via de website indient, zullen we deze beschermen, zowel online als offline. Gevoelige informatie zoals kaartnummers wordt gecodeerd met behulp van zeer effectieve coderingssoftware. We zorgen ervoor dat we de industriestandaard 128-bits coderingstechnologieën gebruiken bij het verzenden en ontvangen van consumentengegevens die met onze website worden uitgewisseld. Een gelijkwaardige zorg wordt ondernomen om gebruikersinformatie offline te beschermen. De volledige informatie van onze gebruikers is beperkt in onze kantoren. Alleen specifieke werknemers zoals de factureringsmanager of een klantenservicemedewerker die specifieke informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Zelfs zij zijn verplicht om met een wachtwoord beveiligde schermbeveiligingen te gebruiken telkens wanneer ze hun werkstation verlaten. Bij terugkeer op hun bureau is het verplicht dat ze hun wachtwoord opnieuw invoeren om opnieuw toegang te krijgen tot gebruikersinformatie. Bovendien worden ALLE medewerkers op de hoogte gebracht van ons beveiligings- en privacybeleid. Elke andere site die via onze website toegankelijk is, heeft zijn eigen beveiligings- en privacybeleid en praktijken voor gegevensverzameling. U wordt aangemoedigd om het individuele privacybeleid van die site te raadplegen. Alleen onder de gebeurtenissen of situaties die wettelijk vereist zijn en om onszelf te beschermen tegen juridische stappen, kunnen we bepaalde informatie over onze gebruikers bekendmaken aan dergelijke relevante autoriteiten / wetshandhavers.

Extra informatie

Om ervoor te zorgen dat deze website zijn verplichting jegens onze klanten goed nakomt, is het noodzakelijk dat we de informatie die we ontvangen aanvullen met informatie uit bronnen van derden.

Speciale aanbiedingen - We sturen welkomst-e-mails naar alle nieuwe klanten om hen bewust te maken van onze contactgegevens, wie we zijn, enz. Bestaande en vroegere klanten kunnen af en toe informatie ontvangen over producten, diensten, speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven.

Correctie / bijwerken van persoonlijke informatie - Veranderingen in de persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker (zoals adres- of telefoonnummerwijziging), of als een gebruiker de service niet langer wenst, zorgen we ervoor dat de persoonlijke gebruikersgegevens die aan ons zijn verstrekt, worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd.

Kennisgeving van wijzigingen - contactklantenservicenederlands behoudt zich het absolute en totale recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken door de wijzigingen online te plaatsen zonder enige specifieke of individuele kennisgeving aan u. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit privacybeleid te raadplegen voordat informatie op de website wordt verstrekt. Als u uw informatie indient na dergelijke wijzigingen in het privacybeleid, is dit een impliciete aanvaarding van dergelijke geplaatste wijzigingen.

Aanvullende informatie - Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid.