Refund Policy

Voor abonnementen op abonnementen wordt een volledige restitutie verleend als contactklantenservicenederlands niet in staat is geweest om ook maar één probleem voor u op te lossen binnen de eerste 30 dagen van het abonnement.

Als er een of meer opgeloste problemen zijn, worden de kosten voor de abonnementsservice niet gerestitueerd. Niettegenstaande dit kan contactklantenservicenederlands, naar eigen goeddunken en geval per geval, instemmen met een terugbetaling van abonnementsgelden na aftrek van kosten voor het onderhoud van de klant.

Voor op incidenten gebaseerde plannen komt u in aanmerking voor restitutie wanneer aan een van de volgende criteria is voldaan: -

"U beschikt over alle vereisten die nodig waren om het probleem op te lossen en het probleem werd pas opgelost toen het tijdaccount actief was."

"De kwestie valt buiten het bereik van het specifieke plan"

"Er zijn nog geen 30 dagen verstreken nadat het probleem voor het laatst is opgelost door een technicus van contactklantenservicenederlands"

Voor vragen over restitutie of facturering kunt u bellen met +31-97010259002